Over Carla

Carla heeft al vele jaren ervaring als kinder fysiotherapeut

In 1980 heeft ze zich gevestigd als eerste kinderfysiotherapeut in Maastricht dat betekent dat ze nu heel veel ervaring in kan brengen. Oorspronkelijk heeft ze veel gewerkt met kinderen met een zeer laag intellect, waaronder kinderen met een syndroom van Down , VCF , Noonan

Als eerste aangrijpingspunt is altijd de motoriek,

In 1985 heeft ze als eerste de zuigelingen opleiding gedaan en werkte toen veel aan huis met zuigelingen.

Vooral de totale begeleiding van ouder en kind heeft altijd haar volle aandacht gehad. We groeien samen verder in het leren omgaan met  een kind met een eventuele handicap.

De laatste jaren is het werkveld verschoven, het aantal kinderen dat een motorische  achterstand heeft en daarbij ook andere  probleem heeft zoals ADD of ADHD of PDD-NOS of autisme wordt steeds groter.

Om te weten wat er aan de hand is wordt als eerste een intake gedaan en getoetst door middel van een gestandaardiseerde test om te kijken waar het eventuele  probleem ligt.

Naar aanleiding van de test wordt gezamenlijk besproken wat de behandeldoelen zijn en wat het einddoel is.

Bij schrijfproblemen werken we met een portfolio , bij grof motorische oefeningen hebben we een huiswerk map en eventuele foto’s  Bij de behandeling dient U zoveel mogelijk aanwezig te zijn om overleg te hebben en  te kijken hoe Uw kind het doet en wat de adviezen daarbij zijn.